Historisch Siebengewald

Het Siebengewalds Archief had zich in 2014 tot taak gesteld een beschrijving te maken van alle oudere huizen in het dorp, met hun bewoners. Daarbij werd terug gewerkt in de tijd voor zo ver de informatie uit burgerlijke stand, kerkboeken en kadaster het toeliet. Al snel bleek de omvang van het project zodanig dat zo'n beschrijving niet in één boek zou passen.
Daarop is het dorp verdeeld in drie buurten die elk in een eigen deel beschreven zijn. Zowel de Gochsedijk als de Nieuweweg worden door deze keuze opgeknipt in twee delen.

deel 1 deel 2deel 3

drie buurten

Met "oudere huizen" wordt in dit verband bedoeld: huizen die er al stonden voordat de wederopbouwplannen na WO2 uitgevoerd werden. In de praktijk ligt de grens bij ongeveer 1950. Van elk huis is een bouw- en bewoningsgeschiedenis opgenomen. De indeling is zoveel mogelijk gebaseerd op het huidige adres.

Deel 1: Het Dorp

Dit deel opent met enkele algemene beschouwingen, over oude ontginningen, familienamen en hun schrijfwijze en de kindersterfte in de loop van de tijd. Daarna volgen de straten gelegen binnen de Flierayseweg en de Pannenweg, alfabetisch van Augustinusweg tot Verlengde Boterdijk. Dit boek omvat zowel de huidige dorpskern als het oude dorp langs de Augustinusweg. Vooral de hoek bij de Kloosterweg en Boterdijk groeide uit tot een centrum, met kerk, school, klooster, cafés en andere middenstand, postkantoor en Boerenbond. Daar bleef na de oorlog alleen het kerkhof van over.

Deel 2: Het noord-westelijk buitengebied

Ook dit deel bevat enkele algemene hoofdstukken over ontginningen, tractaatgronden, en opvattingen over onwettige kinderen. Daarna volgen de buurten vanaf Pannenweg en Ottenskamp, via Koekoek, Flieray en Vrij tot de Belt aan de grens met Gennep. In deze streek hebben in verschillende periodes ontginningen plaats gevonden. De Vrij en Flieray staan als zodanig al op oude kaarten. De Belt wordt kort na 1820 in rechthoekige percelen verdeeld, terwijl de Ottenskamp in de periode 1910-1920 een nieuwe start betekende voor enkele families uit Ven-Zelderheide.

Deel 3: de Groote Horst of De Hei

De naam Groote Horst is ontleend aan een oude ontginning met die naam. Maar de buurt is vooral tot ontwikkeling gekomen door de vestiging op "de Heij" van Groesbeekse bezembinders en kleine handelaren in de periode 1865-1900. De latere ontginningen rond deze kolonie trokken vervolgens ook veel niet-Groesbekers.
Het boek bevat ook een aantal schematische stambomen van deze families, als Peters, Gramser, Janssen en Kersten. En van Lauf, al waren dat geen Groesbekers. Daarnaast zijn enkele kwartierstaten opgenomen van inwoners met relatief veel Siebengewaldse voorouders.

supplement Tegelijk met deel 3 verscheen er een supplement met een namenregister op alledrie de delen en enkele correcties en aanvullingen op de eerste twee delen. Wie de drie delen aanschaft krijgt dit register gratis, met een kartonnen opbergcassette waar alles in past.
We zullen de correcties, ook die van deel 3, bijhouden in een pdf-bestand dat **hier** te downloaden is.