Historische Cafés (1)

Sinds 2015 zijn er tien Historische Cafés georganiseerd, meestal op een zondagochtend in MFC De Klaproos. Deze bestonden uit een powerpoint-lezing, met ruimte voor vragen en discussie.
Meestal werden de bijeenkomsten afgesloten met een foto-tentoonstelling. Daarbij kregen bezoekers gelegenheid namen aan te leveren bij familiefoto's.

lezing

De volgende onderwerpen zijn in een lezing behandeld:

april 2015

Het eerste Historisch Café vond plaats in café de Heidebloem. We presenteerden een tussenstand van ons onderzoek, in het bijzonder over buurtschap de Hei (ook wel Groote Horst). Vandaar De Heidebloem. Het ging vooral over de rol van Hendrik van Eyckels bij de vestiging van de eerste Groesbeekse bezembinders en handelaren. Hij was bewoner en mede-eigenaar van een perceel van 10 ha dat in rechthoekige kavels verkocht werd aan deze kolonisten. Er waren zo'n 80 bezoekers die voor veel respons zorgden en nog lang bleven napraten.

september 2015

Onderwerp van het tweede Café was de geschiedenis van het noord-westelijk deel van Siebengewald: Flieray, Vrij, Belt, Koekoek, Ottenskamp. Deze buurten zijn in verschillende periodes ontgonnen. De Vrij en de Flieray zijn oud, ze komen al voor op oude landkaarten. De Belt is na 1820 geleidelijk ontgonnen, de Ottenskamp kort na 1900. Met zo'n 120 enthousiaste bezoekers uit het hele dorp was het weer een zeer levendige ochtend.

november 2015

De derde sessie, de laatste in de serie over de drie delen van het dorp, was gewijd aan het oude en nieuwe centrum. Met het oude centrum doelen we op de Augustinusweg, de oude Bauerschaft Siebengewalt. Tot aan WO2 bevonden zich hier de scholen, de kerk, postkantoor, cafés en Boerenbond. Na de oorlog werd de huidige dorpskern langs de Nieuweweg gebouwd, en de meeste voorzieningen verhuisden mee of werden opgeheven.