Historische Cafés (2)

lezing

september 2016

thema Noodwoningen 1945-1955
Na terugkeer van de evacuatie bleek dat veel huizen onbewoonbaar waren. Mensen waren aangewezen op voorzieningen die de gemeente opzette of moesten zelf improviseren in schuurtjes en op zolders. Pas in de jaren ’50 kwam de nieuwbouw op gang en kon men geleidelijk “echte” huizen betrekken.

januari 2017

De lezing behandelde de geschiedenis van straten en wegen in Siebengewald, hun ouderdom en hun namen. Waarom Kreeftenhei, wie was Kanunnik Geurts?

november 2017

Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam
Als we weten dat de grens 200 jaar geleden getrokken werd op een kanonschot-afstand (destijds zo'n 3 km) oostelijk van de Maas, hoe komt het dan dat Siebengewald in een punt veel verder van de Maas ligt? Hierover bestaan misverstanden, die we in de lezing proberen op te lossen. Er is grond geruild, maar wat precies en waarom?