Historische Cafés (4)

lezing

november 2019

Thema: Siebengewald 100 jaar geleden
Wat was er gaande rond 1919, in de wereld, aan de grens, en wat waren de gevolgen voor het dorp? Wat is er nu nog zichtbaar? We lieten enkele voorbeelden zien van ontwikkelingen die begin 20ste eeuw plaatsvonden, families die zich hier vestigden, huizen die gebouwd werden.

januari 2022

Siebengewald en de kerk
En toen sloeg covid toe, zodat dit onderwerp schriftelijk afgehandeld is. Zie de compilatie van de stukjes die in 2022 verschenen zijn in de Grenskoerier, hier met de plaatjes in kleur.

april 2024

Wederopbouw
Begin 2024 konden we de draad weer oppakken met een "fysiek" Historisch Café. Na de oorlog is in Siebengewald geprobeerd de verspreide en zwaar gehavende bebouwing te vervangen door een meer centraal gelegen nieuwe kern. Er moest een nieuwe kerk komen, een nieuwe school, en natuurlijk huizen. De eerste plannen resulteerden na enkele aanpassingen in de aanleg van de Nieuweweg tussen Gochsedijk en Boterdijk. Voorbeeld van een discussiepunt was de voortzetting van de Nieuweweg over de Boterdijk tot voorbij de Flieray. Het alternatief was om het verkeer uit de richting Heijen via de Pannenweg naar de Gochsedijk te voeren. Dit probleem werd op onortodoxe wijze opgelost.